Kunskap servereras inte på silverfat

al-Bukhârî sade:

”Kunskap uppnås endast via studier.”

Det vill säga att kunskapen kan inte uppnås på något annat sätt. Kunskapen kommer inte som en gåva till personen som om det är mat på fatet. Den kommer endast med studier. Och inte vilka studier som helst – det skall vara seriösa studier. Det skall inte vara några avbrutna studier. Man brukar säga:

”Ge hela dig till kunskapen så får du en del av den tillbaka.”

Och om du endast ger en del av dig till kunskapen får du ingen kunskap alls tillbaka! Alltså måste man lägga ned all tid på kunskapen och vara fullständigt seriös, överlägga och diskutera. Överläggningar stärker minnet medan diskussioner vidgar personens förståelse så att han kan begripa bevisen, hämta domar från dem och veta hur han skall undvika det tvetydiga och motsägelsefulla. Det är prövat.

Vad beträffar personen som bara läser rakt av utan att stanna upp och begripa och diskutera, så gagnas han inte mycket.