Kunskap om vad som finns i hjärtat är inget krav för Takfîr

Fråga: Det finns de som säger att man inte gör Takfîr på personen som till synes faller i otro, som att kasta Qur’ânen eller buga sig för en människa, förrän vi vet vad som finns i dennes hjärta. De argumenterar med berättelsen om Mûsâ som kastade tavlorna när han var arg. Är denna åsikt och bevisning korrekt?

Svar: Vet du vad som finns i hjärtan? Vet vi vad som finns i hans hjärta? Vem säger det? Finns det någon annan än Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) som vet vad som finns i hjärtan? Vi dömer utmed det vi ser. Angående det som finns i hjärtan är det Allâh som sköter det. Den som visar otro dömer vi för otro. Det som finns i hans hjärta låter vi Allâh (´azza wa djall) ta hand om.

Detta är inte samma sak som att diskutera och förklara för personen som inte har uppfattat något. Att man först diskuterar med personen är en helt annan sak.

Angående att säga att man först måste veta vad han har i sitt hjärta, så är det ingen lärd som säger det. Detta säger bara människor som låtsas veta och de okunniga. De lärda säger att man skall diskutera med honom. Måhända han har ett tvivel. Måhända han följer någon blint för att han tror att han har rätt. Man skall klargöra det för honom. Men att säga att man måste veta vad som finns i hans hjärta? I så fall betyder det att du känner till det dolda tillsammans med Allâh (´azza wa djall). Vem säger detta?