Kunskap om trosläran är den ädlaste kunskapen

publicerad
27.02.2010

Författare: ´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî
Källa: Fath-ur-Rahîm, sid. 15

Den första typen av Qur’ânens kunskaper är kunskapen om trosläror och monoteismens principer. Detta är den absolut ädlaste och bästa och fullkomligaste kunskapen. Via den upprättas hjärtan utmed den korrekta trosläran. Via den renas och växer karaktärerna. Via den gills och fullbordas handlingarna.

Denna kunskap handlar om forskningar kring det som Allâh måste vara beskriven med av fullbordade egenskaper och majestätiska drag, det som Han inte kan vara beskriven med av brister, defekter och jämlikar och det Han kan vara beskriven med som att skapa skapelser och att Han gör det Han vill. Det Han vill, blir, och det Han inte vill, blir inte.

Denna forskning berör även den obligatoriska tron på sändebuden och deras egenskaper och det de måste beskrivas med, det de inte får beskrivas med och det de kan beskrivas med.

Detsamma gäller skrifterna som har uppenbarats för sändebuden och tron på det som Allâh och Hans sändebud har underrättat om av forna och framtida händelser.

Detsamma gäller tron på den Sista dagen, belöningen och straffet, paradiset och helvetet och allting annat som är relaterat till det.