Kunskap om trosbekännelsens innebörd innan konversion

Fråga: Räcker det för icke-araben att uttala trosbekännelsen eller måste den först förklaras för honom?

Svar: Den måste förklaras för honom. Skall han uttala den utan att veta vad den betyder? Hur uttalar han något om han inte vet vad det betyder? Han måste tro på dess betydelse, något han inte kan göra förrän han vet vad den betyder och får dess betydelse förklarad.