Kunskap om synder

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَذَرُواْ ظَاهِرَ الإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُواْ يَقْتَرِفُونَ

Men avhåll er från att synda, oavsett om synden begås öppet eller i hemlighet. De som syndar skall straffas med det som svarar mot de synder som de begick.”1

Synderna syftar på alla ogärningar som påverkar slaven och får honom att hamna i synd och besvärligheter, både relaterade till Allâhs rättigheter och Hans slavars rättigheter. Allâh förbjuder honom att synda såväl öppet som hemligt, med kroppen och med hjärtat. Slaven kan dock inte sluta synda helt förrän han har kunskap om synder och forskar kring dem. Alltså är det obligatoriskt att forska kring och ha kunskap om själsliga och kroppsliga synder.

Många människor är okunniga om många synder, framför allt hjärtats synder som högmod, egenkärlek och ögontjäneri varför de själva besitter en stor mängd av dem. De lägger inte märke till dem och känner inte av dem. Så går det när man vänder ryggen åt kunskap och saknar insikt.

Därefter underrättar Han (ta´âlâ) dem som syndar öppet och dolt om motsvarande avlöning, liten som stor. Den avlöningen äger rum i nästa liv. Den kan också ta plats i det här livet varpå slaven straffas här och får därmed sina synder reducerade.

16:120