Kunskap om synd, okunskap om följd

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Wasâyâ wa Tawdjîhât li Tullâb-il-´Ilm, sid. 454-455

Fråga: Ursäktas en person som vet att en handling är synd men saknar kunskap om dess straff?

Svar: Den person som vet att en handling är synd och gör den utan vetskap om dess straff är inte ursäktad. Så om en gift man horar varvid domaren dömer honom till stening och den skyldige säger att han inte visste att stening var straffet och att han inte hade horat om han känt till straffet, ursäktas han inte. Den man som lägrade sin hustru på dagen i Ramadhân och kom till sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) för att be honom om utslag saknade kunskap om sin handlings konsekvenser. Trots det befallde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) honom att sona.