Kunskap om religionen skyddar mot Satan

publicerad
14.01.2013

Författare: Imâm Ishâq bin Ibrâhîm bin Muflih al-Maqdisî al-Hanbalî
Källa: Masâ’ib-ul-Insân min Makâ’id-ish-Shaytân, sid. 124-125
Översättning: Darulhadith.com

Shaykh `Abdul-Qadir al-Kaylânî (rahimahullâh) sade:

”Jag var ute och reste en fruktansvärt varm dag och höll på att törsta ihjäl. Rätt som det var blev jag täckt av ett svart moln och en kall luft kom nedför den mot mig så att jag blev våt i munnen. Jag hörde hur en röst ropade på mig: ”´Abdul-Qâdir! Jag är din Herre!” Då sade jag: ”Du är Allâh som det inte finns någon annan sann gud än.” Då ropade han på mig en andra gång och sade: ”´Abdul-Qâdir! Jag är din Herre! Jag har numera tillåtit för dig det jag brukade förbjuda dig.” Då sade jag: ”Du ljuger. Du är Satan.” Då revs molnet sönder och bakom det hörde jag en röst säga: ´Abdul-Qâdir! Du räddades från mig via din förståelse inom religionen. Med liknande knep har jag innan dig satt 70 män på prövning.”

Det sades till Shaykh ´Abdul-Qâdir: ”Hur visste du att det var Satan?” Då svarade han: ”När han sade att han hade tillåtit det förbjudna för mig. Det finns inget som blir tillåtet eller förbjudet efter Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).”

Allâh gagnade honom med den gagnande kunskapen. Shaykh -ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:

”Det enda som har fått mig att högakta ´Abdul-Qâdir är hans uttalande om ödet och berättelse med Satan.”