Kunskap om personen innan man tar kunskap från honom

Fråga: Vad betyder Ibn Sîrîns (rahimahullâh) ord:

”Den här kunskapen är religion, titta därför vem ni tar er kunskap ifrån.”?

Måste man känna till personens tillstånd för att ta kunskap från honom?

Svar: Ja, det är som vi nämnde tidigare. Kunskap tas inte från böcker, kassettband eller hemsidor. Den tas direkt från de lärda. Man tar inte heller kunskap från alla lärda. En student skall välja en lärd vars religiositet och kunskap som han litar på så att han kan lära sig från honom.