Kunskap förebygger revolt

Ibn-ul-Qâsim sade:

Jag hörde Mâlik säga: ”En grupp människor eftersträvade dyrkelse och övergav kunskap. Följaktligen revolterade de mot Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund med sina svärd. Om de bara hade följt kunskapen skulle den förhindrat dem från det.”