Kunskap dygnet runt

Studenten skall alltid hungra efter mer. Han skall därför alltid vara seriös och flitig och regelbundet slå vakt om dagliga rutiner som dyrkan, läsning, uppläsning, funderingar, kommentarer, inlärning, komponering och forskning.

Han skall inte slösa bort något av sin tid. Inget skall gå till något annat än kunskap och handlingar så länge det inte är ett nödfall där han måste exempelvis äta, dricka, sova, ta igen sig, uppfylla hustruns eller gästens rättigheter, försörja sig eller något annat behövligt, smärta eller någon annan ursäkt. Resten av den troendes tid är för dyrbar.

Vissa lät inte bli att studera för enklare sjukdomar eller mildare smärtor. Faktum är att de botade sig med studier och studerade så gott de kunde. Kunskapens nivå är profeternas arvingars nivå. Höga positioner uppnås inte utan möda. Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att Yahyâ bin Abî Kathîr sade:

”Kunskapen uppnås inte med en utvilad kropp.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Paradiset är omringat av svårigheter.”

ash-Shâfi´î sade:

”Studenten måste lägga ner ytterst mycket möda för att uppnå mycket kunskap och härda med alla svårigheter på vägen och göra det för Allâhs sak för att uppnå sin kunskap och vända sig till Allâh för att få hjälp av Honom.”

ar-Rabî´ sade:

”Jag såg aldrig ash-Shâfi´î äta på dagen eller sova på natten eftersom han var för upptagen med att skriva.”

Trots det skall han inte ta sig an för mycket så att han blir uttråkad eller får avsmak. Han skall vara måttlig. Var och en känner sig själv.