Kunskap är medicinen mot tvivel

publicerad
27.03.2011

Författare: Yûsuf bin ´Abdil-Barr al-Qurtubî (d. 463)
Källa: Djâmi´ Bayân-il-´Ilm wa Fadhlih (1/65)

´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Det är mildare att en dyrkare som ber om nätterna och fastar om dagarna dör än en förnuftig och kunnig person som vet vad Allâh har tillåtit och förbjudit.”

Det har rapporterats att Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Djävlarna sade till Iblîs: ”Herre! Varför ser vi dig bli glad när en lärd dör och inte när en dyrkare dör?” Han sade: ”Bege er!” De begav sig till en dyrkare som stod och bad och sade till honom: ”Vi vill fråga dig en sak.” Iblîs kom fram och sade: ”Klarar din Herre av att skapa världen inne i ett ägg?” Dyrkaren sade: ”Nej.” Då sade Iblîs: ”Ser ni hur han hädade på ett ögonblick?” Därefter kom han till en lärd man som satt i en sittning och skämtade och talade med sina vänner. Han sade till honom: ”Jag vill fråga dig en sak.” Den lärde sade: ”Fråga.” Han sade: ”Klarar din Herre av att skapa världen inne i ett ägg?” Den lärde svarade: ”Ja.” Han sade: ”Hur?” Den lärde svarade: ”Han säger ”Bli!” och det är.” Iblîs sade: ”Ser ni hur den förste påverkar endast sig själv medan den här förstör en hel värld för mig?”

´Abdullâh bin Wahb1, Mâliks elev, sade:

”I början var jag sysselsatt med dyrkan innan kunskapen. Djävulen kom till mig och gav mig tvivel om ´Îsâ  bin Maryam och sade bland annat: ”Hur skapade Allâh (´azza wa djall) honom?” Jag klagade hos en  Shaykh som sade till mig: ”Ibn Wahb!” Jag sade: ”Ja?” Han sade: ”Sök kunskap!” Det var anledningen till att jag började söka kunskap.”

Abû Dja´far Muhammad bin ´Alî bin Husayn sade:

”En lärd som människorna drar nytta av är bättre än sjuttio dyrkare.”

Dja´far bin Muhammad sade:

”Att rapportera en hadîth till människorna är bättre än tusen dyrkares dyrkan.”

´Umar bin ´Abdil-´Azîz sade:

”Den som handlar utan kunskap kommer att förstöra mer än vad han rättar till.”