Kunnigast, vältaligast, välvilligast – allt är klarlagt

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Hamawiyyah, sid. 25-26

Det är allom bekant för de troende att Allâh har sänt Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) med vägledning och sann religion för att den ska råda över alla andra religioner. De vet också att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har klargjort för dem sakfrågor som är relaterade till tron på Allâh och Yttersta dagen.

Tron på Allâh och Yttersta dagen innehåller tron på Begynnelsen och Uppståndelsen. Allâh enade bådadera och sade:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ

”Det finns människor som säger: ”Vi tror på Allâh och på den Yttersta dagen”, medan de inte tror.”1

مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ

”Att skapa er alla och låta er uppstå på nytt är detsamma som en enda människa.”2

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

”Han är Den som inleder skapelsen och som, när tiden är kommen, skall förnya den; det är en lätt sak för Allâh.”3

Det Allâh (ta´âlâ) har klargjort om tron på Sig och Yttersta dagen via Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) räcker gott och väl för att Hans slavar ska vägledas och Hans syfte klarläggas.

Alla troende vet att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var kunnigast om det, välvilligast för samfundet och vältaligast. Han var den kunnigaste skapelsen i sakfrågan, den välvilligaste skapelsen och den vältaligaste skapelsen. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) besatt fulländad kunskap, fulländad förmåga och fulländad vilja. Om en talare och handlare besitter fulländade tal, handlingar och viljor, är det allom bekant att även hans tal och handlingar är fulländade. Brister och defekter drabbar bara den som har nedsatt kunskap på grund av oförmåga att klargöra eller ovilja att klargöra. Samtidigt ägde sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) en ytterst fullkomlig kunskap, en ytterst fullkomlig vilja till en klar förkunnelse och en ytterst fullkomlig förmåga till en klar förkunnelse. När denna fullkomliga förmåga och bestämda vilja finns i en person, uppnås syftet oundvikligt. Med det sagt vet man att hans syfte uppfylldes när han talade om tron på Allâh och Domedagen, att hans vilja var helt överensstämmande med hans kunskap och att hans kunskap i ämnet var den fullkomligaste kunskapen. Den som tror att någon annan är kunnigare än han i detta, tydligare än han eller välvilligare än han tillhör hädarna och inte de troende. Följeslagarna, deras rättmätiga efterföljare och alla som följer Salaf är vägledda i denna sakfråga.

12:8

231:28

330:27