Kunnigast om medicin

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/28-29)

al-Hâkim sade: Jag hörde Abûn-Nadhr at-Tûsî säga:

“När Sâlih Djazarah blev sjuk kom läkare hem till honom och gav honom att äta honung och nigellafrön. Följaktligen steg hans feber varpå han började skaka och sade: “Må min fader offras för dig, Allâhs sändebud! Så lite du kunde om medicin!”

Sådant skämt är inte tillåtet med skapelsens mästare (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Faktum är att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) var den kunnigaste människan om profetisk medicin. Det var han som sade utifrån uppenbarelse:

”Allâh har inte sänt ned en sjukdom utan att Han också har sänt ned ett botemedel mot den; den som känner den, känner den, och den som inte känner den, känner den inte.”1

Allâh lärde Sitt sändebud det han sedermera underrättade samfundet. Förmodligen sade Sâlih sådär i ett besinningslöst tillstånd på grund av skakningar eller också ångrade han sig för det varvid Allâh förlät honom.

1at-Tabarânî i ”al-Mu´djam al-Awsat” (3/75). Autentisk enligt Ibn ´Abdil-Barr i ”at-Tamhîd” (5/283).