Kunnig med opålitlig

När du läser detta inser du klart och tydligt hur falskt al-Kawtharî uttalar sig när han säger att hadîthen till rubriken är svagare än de två anvisade hadîtherna. Hur kan det vara möjligt när du numera vet att just den hadîthen rapporteras via flera vägar och intygas från flera håll? Att han uttalar sig på det viset bevisar att mannen, trots sin kunskap, är opålitlig i sina utlåtanden. Ty han följer sin lust som får honom att säga det han inte vet eller avvika från det han vet såtillvida att han gör det övervägda till övervägande och vice versa.