Kungens berömvärda överseende

Rawh bin Qabîsah rapporterade från sin fader som berättade att al-Mulahhab sade:

”Det finns inget som håller vidhåller makten som överseende. Kungens bästa dygd är överseende.”

Kungen skall ha överseende och låta bli att döda folk så länge det inte rör sig om ett föreskrivet straff. Han skall inte ha överseende med en orättvis guvernör eller en mutad domare. De skall avsättas omedelbart och straffas med fängelse. Kungens överseende är berömvärt så länge folket fruktar Allâh och lyder Honom.