Kungen som ville döda profeten Elisha

 Andra Kungaboken 6:26

26En dag när Israels kung kom gående uppe på stadsmuren ropade en kvinna: ”Hjälp mig, min herre och konung!” 27Kungen svarade henne: ”Nej, Herren får hjälpa dig. Var skulle jag hämta hjälpen? Från tröskplatsen eller från vinpressen?” 28Sedan frågade kungen: ”Vad gäller saken?” Hon svarade: ”Kvinnan här sade: Vi tar din son och äter honom i dag, så äter vi min i morgon. 29Vi kokade min son och åt, men dagen därpå, när jag sade: Nu tar vi din son och äter honom, då hade hon gömt undan honom.” 30När kungen hörde hennes ord rev han sönder sina kläder, och medan han gick vidare uppe på muren kunde folket se att han bar säcktyg närmast kroppen. 31Och han sade: ”Gud må straffa mig, nu och framgent, om Elisha, Shafats son, får behålla sitt huvud dagen ut.”

32Elisha satt hemma i sitt hus tillsammans med de äldste. Kungen skickade dit en man, men innan han var framme sade Elisha till de äldste: ”Ni skall veta att den där mördaren har skickat hit en man för att hugga huvudet av mig. Se till att dörren är stängd för honom när han kommer, och håll igen den så att han inte slipper in. Hör ni inte redan hans herres steg bakom honom?” 33Innan Elisha hade talat färdigt var kungen framme hos honom och sade: ”Denna olycka kommer från Herren. Vad har jag då längre att hoppas av honom?”