Kungarnas orättvisor är Allâhs straff

al-Hasan al-Basrî sade:

”Kungarnas orättvisor är ett av Allâhs straff. Allâhs straff tas inte emot med svärd. Istället ska man undvika det och avvärja det med bön, ånger och avbrutna synder. Allâhs straff blir bara värre om det skulle tas emot med svärd. Mâlik bin Dînâr berättade för mig att al-Hadjdjâdj brukade säga:

”Ni skall veta att för varje synd som ni gör, låter Allâh era makthavare straffa er.”

Jag fick reda på att en person sade till al-Hadjdjâdj:

”Du gör det ena och det andra med Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund.”

Då sade han:

”Helt rätt. Jag är irakiernas straff för de innovationer som de har innoverat och för de föreskrifter som de har lämnat.”

Det sades att al-Hasan hörde hur en person förtalade al-Hadjdjâdj. Då skall al-Hasan ha sagt:

”Gör inte det, må Allâh förbarma Sig över dig. Ni har endast er själva att skylla. Om al-Hadjdjâdj tas bort eller dör, befarar vi att han efterträds av aporna och svinen.

Jag fick reda på att en person skrev till en rättfärdig man och klagade över ledarnas orättvisa. Då skrev den rättfärdige tillbaka:

”Broder! Jag fick ditt brev i vilket du nämner ledarnas orättvisa. En person som syndar skall inte klaga över straff. Jag tror att ni endast upplever det ni upplever på grund av synder.”