Kungarnas ledare

´Alî (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”För att bevisa kunskapens ädelhet räcker det att den som inte är lärd säger att han är det och blir glad när han tillskrivs den. För att bevisa okunnighetens nackdel räcker det att den okunnige avsvär sig den.”

Vissa av Salaf sade:

”Den bästa talangen är förståndet och den värsta olyckan är okunnigheten.”

Abû Muslim al-Khawlânî sade:

”De lärda på jorden är som stjärnorna på himlen; när de är synliga vägleds människorna och när de är osynliga förvirras människorna.”

Abûl-Aswad ad-Du’lî sade:

”Det finns inget som är så mäktigt som kunskap. Kungarna är medborgarnas ledare och de lärda är kungarnas ledare.”

Wahb sade:

”Från kunskapen mynnar ära även om den kunnige är låg. Från kunskapen mynnar makt även om den kunnige är nedvärderad. Från kunskapen mynnar närhet även om den kunnige är avlägsnad. Från kunskapen mynnar rikedom även om den kunnige är fattig. Från kunskapen mynnar respekt även om den kunnige är förnedrad.”

Mu´âdh sade:

”Lär er kunskap! Studier är en fin handling. Att söka efter kunskapen är en dyrkan. Att gå igenom kunskapen är prisning. Att leta efter kunskapen är kamp. Att dela med sig kunskapen är ett sätt att komma nära Allâh. Att lära den okunnige kunskapen är en välgörenhet.”