Kung Jehu utrotade Achavs ätt för Herrens sak

 Andra Kungaboken 10:12

12Jehu for nu till Samaria. På vägen dit, i Bet-Eked Haroim, 13mötte han anförvanter till Achasja, kungen av Juda. Han frågade dem vilka de var, och de svarade: ”Vi är släkt med Achasja och har kommit för att besöka kungasönerna och kungamoderns söner.” – 14”Grip dem levande!” befallde Jehu, och man grep dem. Sedan slog man ihjäl dem vid brunnen i Bet-Eked, allt som allt 42 man. Han skonade inte en enda.

15När Jehu sedan fortsatte därifrån kom Jonadav, Rekavs son, emot honom. Jehu hälsade honom och frågade: ”Kan jag lita på din vänskap, så som du kan lita på min?” Jonadav svarade: ”Ja, det kan du.” – ”I så fall: räck mig din hand.” Jonadav räckte honom handen, och Jehu hjälpte honom upp i vagnen. 16”Följ med mig och se hur hängivet jag kämpar för Herren”, sade Jehu. Och så fick Jonadav följa med i vagnen. 17När Jehu var framme i Samaria dödade han alla som fanns kvar där av Achavs ätt, tills den var helt utrotad, i enlighet med Herrens ord till Elia.