Kung Jehu och Isebel

 Andra Kungaboken 9:30

30Så kom Jehu till Jisreel. När Isebel fick reda på det målade hon ögonen och satte upp håret. Sedan ställde hon sig och såg ut genom fönstret. 31Då kom Jehu i porten, och Isebel hälsade honom: ”Är allt väl, Simri, din kungamördare?” 32Jehu tittade upp mot fönstret och ropade: ”Vem står på min sida?” Ett par tre hovmän visade sig i fönstret. 33”Kasta ner henne!” ropade Jehu. De kastade ner henne, och blodet stänkte på väggen och på hästarna, och hästarna trampade på henne.

34Jehu gick in och åt och drack. Sedan befallde han: ”Ta hand om henne, denna förbannade kvinna, och begrav henne – hon var en konungs dotter!” 35Men när de kom för att begrava henne fann de inte mer av henne än skallen, fötterna och händerna. 36De gick tillbaka och talade om det för Jehu, och då sade han: ”Det är Herrens ord som har fullbordats, det ord han talade genom sin tjänare Elia från Tishbe: På Jisreels mark skall hundarna äta Isebels kött, 37och hennes lik skall bli till gödsel på Jisreels mark. Ingen skall kunna säga: Detta var Isebel.”