Kunde Messias återuppbygga templet eller inte?

Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Hidâyat-ul-Hayârâ, sid. 192-193

Ytterligare exempel på motsägelse i Evangelierna är att när judarna bad Messias om ett tecken, sade han:

”Riv ner detta tempel, så skall jag låta det uppstå igen på tre dagar.” 20Judarna sade: ”I fyrtiosex år har man byggt på det här templet, och du skall låta det uppstå igen på tre dagar!”1

I ett annat evangelium heter det att när judarna hade gripit honom och fört honom till Pontus Pilatus, hämtades två falska vittnen för att vittna falskt mot honom:

”59Översteprästerna och hela rådet sökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus så att de kunde döma honom till döden, 60men de lyckades inte trots att det uppträdde många falska vittnen. Till sist trädde det fram två 61som påstod att han hade sagt: ”Jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen inom tre dagar.”2

Hur märkligt är inte det! Hur kunde han hävda ett sådant mirakel och en sådan förmåga som i själva verket hade bevittnats av falska vittnen?

1Johannesevangeliet 2:14

2Matteusevangeliet 26:59