Kunde bara prata

1733 – Ahmad bin Sinân berättade för oss: Jag hörde Shâdh bin Yahyâ säga: Jag hörde en man säga till Yazîd bin Hârûn:

Abû Khâlid! Vad säger du om Djahmiyyah?” Han svarade: ”De ska krävas på ånger.” En man frågade: ”Vilka är Djahmiyyah, Abû Khâlid?” Yazîd sänkte på huvudet, lyfte upp det efter ett tag och sade: ”Den som får för sig att:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

är på ett sätt som skiljer sig från slavarnas dogm är Djahmî.”

1734 – ´Abdullâh bin Makhlad berättade för oss: Makkî bin Ibrâhîm berättade för oss: Yahyâ bin Shibl berättade för oss:

Jag var tillsammans med Muqâtil bin Sulaymân och ´Abbâd bin Kathîr när en ungdom kom och sade: ”Vad säger du om Allâhs (´azza wa djall) ord:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

Allt skall förgå utom Hans ansikte.”2

Han svarade: ”Denne är Djahmî. Ve dig! Vid Allâh! Djahm har varken vallfärdat till detta Hus eller suttit med de lärde. Han kunde bara prata.”

120:5

228:88