Kund betalar av guld i efterhand

Fråga: En man kom överens med en juvelerare att han skall sälja 50 kg guld till honom förutsatt att han betalar honom efter en vecka. Om priset stiger innan han betalar…

Svar: Det är inte tillåtet från första början. Transaktionen måste ske på plats. Det är ju en växel. Då är den endast giltig om transaktionen sker på plats från hand till hand. De skall inte skiljas åt om något är oavklarat. Han skall ta guldet och betala dess pris på plats. Annars är det inte tillåtet. Det är ränta.

Juvelerare faller i många fel. De måste vara uppmärksamma med dem. De skall fråga de lärda och inte gå efter andras seder. Dessa frågor är mycket allvarliga. Det är ränta.

Det enda undantaget är om han säljer guld mot något annat än pengar. Han kan exempelvis sälja guldet mot en bil, ett hus, mat eller dryck [på det viset]. Men om han säljer guld mot mynt, guld, silver eller sedlar måste transaktionen äga rum på plats.