Kûfah, staden där prövningar uppstod

Efter prövningen och splittringen började Kûfahs lärde jämställa sig med de lärde i Madînah. Innan prövningen och splittringen var de underkastade och underordnade de lärde i Madînah. Innan mordet på ´Uthmân var det inte känt att någon i Kûfah, eller någon annan stad, ansåg sina landsmän vara kunnigare än de i Madînah. Det var först efter att ´Uthmân mördats och samfundet splittrats som folk i Kûfah började jämställa de lärde i Kûfah med dem i Madînah. Det hela beror på att Madînahs position försvagades efter att det profetiska kalifatet lämnat staden. Samtidigt bidrog ´Alîs existens i Irak till att Iraks position stärktes. Dock hade dogmatiska och förgrenande frågor där fått sitt fäste redan under ´Umars kalifat. Det är allom bekant att åsikterna i Kûfah och på andra platser innan prövningen var mer accepterade än vad de var efter prövningen. ´Abîdah as-Salmânî, ´Alîs domare, sade till ´Alî (radhiya Allâhu ´anh):

Jag föredrar din åsikt med ´Umar i tid av enighet framför din egna åsikt i tid av splittring.”

Det är allmänt känt att Kûfah var plats för prövningar och splittringar som har bevisats i Sunnah och samstämmigheten. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Prövningen kommer förvisso därifrån. Prövningen kommer förvisso därifrån. Prövningen kommer förvisso därifrån, där Satans horn uppstår.”