Kryphål till leasing

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (29)

Fråga: Är leasing med löfte om köp när hyrtiden är ute också förbjuden?

Svar: Det är bara ett kryphål. När de fick reda på att leasing är förbjuden adderade de frasen ”löfte”. Ingetdera är tillåtet. Allt är kryphål.