Krossa statyerna på natten när ingen ser

Fråga: I mitt land finns det statyer som avgudas vid Allâhs sida. Jag vill krossa dem på natten när ingen ser mig…

Svar: Nej, det är inte tillåtet. Det är bara makthavaren som får krossa dem. Din uppgift är att förbjuda avguderi, förklara för människorna och råda makthavaren att likvidera dem. Det är makthavaren som skall likvidera dem. Om du krossar dem på natten dödar de dig på dagen och renoverar dem än vackrare. Det kan de dock inte göra eller protestera om det är makthavaren som krossar dem.