Krossa inte dig själv

Publicerad: 19.10.01

Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Källa: Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/14)

Det är obligatoriskt att vara sansad när man talar om domar. Om domen man kommer fram till är udda, helt ny samt att majoriteten av de lärde handlar tvärtom, är det viktigt att inte förhasta sig. Ty det är mer sannolikt att majoriteten har rätt än minoriteten. Så om du ser en åsikt motstrida majoritetens åsikt ska du inte ha bråttom. Skulle du inse att minoriteten har rätt följer du den rätta åsikten.

Om åsikten du lutar till inte har sagts av någon tidigare, ska du inte anamma den. Hur är det möjligt att ingen annan än du bland Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund, alltsedan följeslagarnas dagar fram till skrivande stund, har fått vetskap om en sakfråga? Det är orimligt. Krossa inte dig själv genom att anamma en åsikt som du är ensam om.