Kroppsdelarna följer hjärtat

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kitâb-ul-Îmân, sid. 149

Grunden ligger i hjärtat. Om det huserar vetskap och vilja, överförs det naturligt till kroppsdelarna. Det är omöjligt att kroppen skiljer sig från hjärtat. Därför sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

I kroppen finns en köttbit; om den är sund är resten av kroppen också sund, och om den är osund är resten av kroppen också osund. Det är helt visst hjärtat.”1

Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Hjärtat är kungen och kroppsdelarna är soldaterna. Om kungen är bra, är soldaterna också bra. Och om kungen är dålig, är kroppsdelarna också dåliga.”

Abû Hurayrahs ord är en förtydning medan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord är den bästa förklaringen. Även om en kung är bra har hans soldater fri vilja varför han kan ha både lydiga och olydiga soldater. Däremot rättar sig kroppen efter hjärtat och lämnar aldrig dess vilja. 

1al-Bukhârî (52) och Muslim (1599).