Kroniskt sjuk tillfrisknar efter Ramadhân

Fråga: Läkarna hade fastställt att en person var kroniskt sjuk varför han utelämnade fastan. Efter ett tag blev han frisk. Måste han ta igen dagarna?

Svar: Om han har hunnit mata fattiga, behöver han inte göra något mer. Men om han inte har hunnit mata fattiga och klarar av att ta igen dagarna, tar han igen dem.