Kroniskt sjuk klarar inte av att fasta

Fråga: En man är kroniskt sjuk och klarar inte av att fasta. Vad är domen?

Svar: Den kroniskt sjuke behöver inte fasta därför att han är oförmögen. Men om han är sinnesfrisk och könsmogen åläggs han istället att föda en fattig person för varje dag som inte fastas. Matningen kan ske på två sätt:

1 – Bjuda fattiga på lunch eller kvällsmat. Antalet fattiga skall motsvara dagarna som inte fastades. Så gjorde Anas bin Mâlik (radhiya Allâhu ´anh) när han hade blivit gammal1.

2 – Dela ut en Mudd vete eller ris. En Mudd motsvarar en 1/4 profetisk Sâ´. En profetisk Sâ´ motsvarar 2040 gram. Alltså motsvarar en Mudd 510 gram. Den sjuke skall dela ut denna mängd tillsammans med kött som pålägg.

1al-Bukhârî.