Kroniskt sjuk dör i Ramadhân

Fråga: Min moder insjuknade sju dagar innan Ramadhân. Efter fem dagar i Ramadhân dog hon. Vad gäller henne?

Svar: Om hon blev kroniskt sjuk skall fattiga födas å hennes vägnar. Varje person som upplever Ramadhân och är kroniskt sjuk skall föda fattiga dagligen.