Krokodil- och ormkött

Fråga: Är alla havsdjur, liksom krokodiler och havsormar, tillåtna att ätas?

Svar: Nej, djur som lever både på land och i vatten är inte ätbara. Det är bara djur som lever i vatten är som lovliga. Djur som krokodiler och ormar som lever på land och i vatten är inte ätbara. Förbudet övervinner sådana djur.