Krokig och ångestladdad väg till ondska

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)

at-Taysîr bi Sharh-il-Djâmi´ as-Saghîr (1/537)

al-Bazzâr rapporterade via Ibn ´Abbâs:

”Godhet är vana och ondska är envishet.”1

Att godhet är vana beror på att själen är van vid den och ivrar för den, vilket är grunden till naturligheten. Att ondska är envishet beror på att den innehåller krokighet, ångest och sorg.

1Ibn Mâdjah (221). God enligt al-Albânî i “Sahîh-ul-Djâmi´” (3348).