Kritikern måste bevisa sin kritik

Fråga 58: Hur skall man förhålla sig till en person som säger:

”Det stämmer att de lärda har gjort Tabdî´ på en viss individ, men de felen utesluter inte honom ur Ahl-us-Sunnah.”?

Stämmer det att denna nya metodik har dykt upp efter att stora lärda, som al-Albânî, Ibn Bâz och Ibn ´Uthaymîn, har dött?

Svar: Ja, den metodiken har uppstått nyligen. Ni vet ju vad som sägs kring kritik och beröm. Om någon kritiserar utan bevis, så är hans kritik värdelös. Och om han kritiserar med bevis, blir det obligatoriskt för den oliktänkande att underkasta sig, återvända till sanningen och ta tag i bevisen. Många människor beljuger sanningen, förkastar sanningen. Det är väldigt allvarligt.

Så ser principen kring kritik och beröm ut. En person som kritiserar skall krävas på bevis för sin kritik. Men om han har bevis och belägg för sin kritik, blir det det obligatoriskt att följa sanningen.