Kriteriet för sanningen är Qur’ânen och Sunnah

Fråga: Det råder många prövningar och framför allt i dag. Till dessa många prövningar hör de många grupperna i islam som säger sig vilja samfundet väl och få ungdomarna att återvända till sin religion. Vad råder ni ungdomarna i förhållande till dessa grupper och denna partianda?

Svar: Först och främst är vi själva ålagda att leva upp till Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) befallning att hålla fast vid Hans skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah och sedan kalla alla människor till det. Dessa splittrade och konfliktdrabbade grupper kommer med stora påståenden när varje grupp säger sig vara den korrekta gruppen som kallar till Allâhs religion. Men varken Allâh (tabârak wa ta´âlâ) eller Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har låtit något förbli oklart. Allt är klart och tydligt.

Kriteriet för åsikter och handlingar är Qur’ânen och Sunnah. Den vars åsikter, läror, metodiker, handlingar och kall stämmer överens med Qur’ânen och Sunnah är en sann muslim som följer sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han är en sann anhängare. Den som opponerar sig mot honom och denna metodik som stammar från Qur’ânen och Sunnah är en opponent. Han är skyldig att återvända till Allâh. Vi manar honom till det. Vi varnar honom för det stränga straffat som Allâh har lovat dem som splittrar sig:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ

”Du har inte ansvar för dem som ger upphov till splittring i sin religion och bildar sekter. Ingen utom Allâh skall döma dem, och då skall Han låta dem veta vad deras handlingar [var värda].”1

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ  مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ

”Vänd tillbaka i ånger till Honom och frukta Honom och förrätta bönen och följ inte avgudadyrkarna; inte heller dem som har splittrats i sekter, där var grupp [lägger vikt vid och] gläds åt sina [särdrag].”2

Vi manar alla att hålla fast vid Qur’ânen och Sunnah och den raka vägen som Allâh har befallt oss att följa:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

”Detta är Min väg, en rak [väg]; följ den och följ inte [andra] vägar; annars kan ni förlora Hans väg ur sikte!” Detta är vad Han befaller er; så att ni fruktar Honom.”3

Ett kännetecken som dessa människor, den räddade och stödda gruppen, har är att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på idag.”

Han talade om hur judarna hade delats upp i sjuttioen grupper, de kristna i sjuttiotvå grupper och att detta samfund kommer att delas upp i sjuttiotre grupper. Alla grupper skall till helvetet bortsett från en enda grupp. De frågade om den gruppen och han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De som är upprättade på det jag och mina följeslagare är upprättade på idag.”

Detta kriterium är precist för den som verkligen följer honom (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och är räddad och följer sanningen. Detta kriterium skiljer den som följer sanningen från den som opponerar sig den. Den som opponerar sig det som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde hör till de vilsna sekterna och riskerar att hamna i helvetet utmed den trovärdiges och betroddes (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord.

Vi måste kalla dem till Allâhs religion med visdom och fint tillvägagångssätt. Vi får förklara för dem den korrekta trosläran och de rättfärdiga handlingarna som finns i Qur’ânen och Sunnah och varna dem för synder, innovationer och villfarelser med hjälp av kunskap, bevis och belägg ackompanjerade med visdom, fint tillvägagångssätt och insikt.

Vi skall som sagt rikta detta kall mot dessa sekter, grupper och partier med bevis och belägg, visdom och klargöranden. Likaså skall vi kalla judarna, de kristna, kommunisterna och elddyrkarna till den här religionen. Vi får visa dess fägring med våra ord, handlingar och praxis. De otrogna eller de vilsna muslimerna skall se att vi är uppriktiga invändigt och utvändigt. Då kommer de att acceptera sanningen och kallet som vi kallar dem till. Godtagandet kommer att bli ett faktum liksom det blev det bland våra förfäder. Våra förfäders ord skilde sig inte från deras handlingar. De sade sanningen, följde den och praktiserade den i sina liv. När folk såg dessa människor visste de att de höll fast vid sanningen. Det är så vi skall förhålla oss till dessa prövningar som ni lider av. Det är en bitter sanning. Det är så ni skall konfrontera dessa sekter och otrogna som alla berörs av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kall.

16:159

230:31-32

36:153