Kristna tar inte emot någonting av hedningarna

Tredje Johannesbrevet 5

http://www.bibeln.se/las/2k/3_joh

5Käre broder, du visar dig trogen i allt du gör för bröderna fast de kommer från annat håll. 6De har vittnat om din kärlek inför vår församling. Det är bra om du på ett sätt som är Gud värdigt hjälper dem att fortsätta resan. 7Det är ju för Namnets skull som de har gett sig ut, och de tar inte emot någonting av hedningarna. 8Alltså är det vi som måste sörja för dem, så att vi hjälper till att sprida sanningen.