Kristna kvinnor får bara gifta sig med kristna män

Första Korinthierbrevet 7:39

https://www.bibeln.se/las/2k/1_kor

39En kvinna är bunden så länge hennes man lever. Men om mannen dör är hon fri att gifta sig med vem hon vill, bara det är med en kristen. 40Men långt bättre är det för henne om hon förblir som hon är, det är min uppfattning, och jag menar att även jag har Guds ande.