Kristet gift par konverterar till islam

Publicerad: 2010-06-27
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (342)

 

Fråga: Ett gift, kristet par har konverterat till islam. Måste de nu gifta om sig?

Svar: Nej. När Zaynabs, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) dotter, make, Abûr-Rabî´ bin al-´Âs konverterade till islam, gifte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) inte om dem. De förblev gifta som de var dessförinnan.