Kristen moder vill att dottern gifter sig med en kristen man

Publicerad: 2010-06-28
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: al-Muntaqâ (3/175)

 

Fråga: Jag har en muslimsk släkting som är gift med en kristen kvinna. Han har en dotter med henne som är så pass gammal att hon kan gifta sig. Hon har en muslimsk släkting som vill gifta sig med henne. Å andra sidan avvisar hennes moder det och vill att hon gifter sig med en kristen man. Hur lyder domen? Vad skall man göra om den kristna kvinnan övertalar sin make till att gifta bort dottern till den kristne mannen?

Svar: Det är inte tillåtet att gifta bort en muslimsk kvinna till en kristen man eller till någon annan otrogen man. Detta är de lärda enade om. Allâh (´azza wa djall) sade:

“Men om ni har övertygat er om att de är troende, sänd då inte tillbaka dem till de otrogna; deras män har inte rätt att leva med dem och de har inte rätt att leva med dem sina män.”1

“Gift inte bort [era kvinnor] med avgudadyrkare förrän de blivit troende – en troende tjänare är helt visst bättre än en avgudadyrkare, hur förträfflig ni än finner honom.”2

Om modern skulle få igenom sin vilja, anses äktenskapet vara falskt och ogiltigt. Det är obligatoriskt för fadern att passa sin dotter och inte gifta bort henne till en otrogen man.

1 60:10

2 2:221