Kring al-Wâdi´îs rekommendation till al-Hadjûrî

De som är med de lärda har ett och samma kall. Han (al-Hadjûrî) är inte berättigad enligt Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ahs lärda till dess att han ångrar sig inför Allâh. Om han ångrar sig i enlighet med ångerns korrekta villkor, så förlåter Allâh den som ångrar sig inför Honom. Att han skall fortsätta förtala de lärda, nedvärdera dem, gäcka dem, säga att de är vilsna och erkänna bara sig själv, skadar bara honom och Dammâdj som är Shaykh Muqbils (rahimahullâh) plats.

Shaykh Muqbil (rahimahullâh) gjorde Idjtihâd, men alla Mudjtahidûn har inte rätt. Om den lärde gör Idjtihâd och har rätt, belönas han två gånger, och om han har fel, belönas han bara en gång. Han gjorde Idjtihâd om honom men ingen människa är felfri. För övrigt förtjänar al-Hadjûrî inte ens att undervisa fem elever. Annars kommer han bara att lära dem sin metodik. Muslimerna är ett ansvar. Du får inte lära dem något som går emot Qur’ânen och Sunnah.