Krigsövning är inte dans

3530 – ´Â’ishah sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skymde mig medan jag tittade på abessinierna spela i moskén. De blev fördömda av ´Umar varvid profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Låt dem vara. Var inte rädda, Arfadahs avkomma!”

Abessinier kommer från Abessinien och sägs vara avkomma till Habash bin Kûsh bin Hâm bin Nûh. De gränsar till Jemen med ett sund emellan. Innan islam erövrade de Jemen och regerade i landet. En av deras kungar var Abrahah som anföll Makkah med elefantfölje.

Flera Sûfiyyah argumenterar med denna hadîth för att tillåta dans och musik. Majoriteten avvisar argumentet då motiven varierar. Abessiniernas spjutspel var en form av krigsövning. En sådan handling kan ju inte vara bevis för en roande dans.