Krigsfångens bön

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 331

1585 – Jag frågade Ahmad när krigsfången ska börja be fulltaligt. Han svarade:

Så fort han anländer till deras anläggning.”

Det sades till Ahmad medan jag lyssnade:

Ska han förkorta bönerna under färden?”

Han svarade:

Ja.”

1586 – Jag sade till Ahmad bin Hanbal:

Vad gör han om han är rädd för att be under färdens gång?”

Han svarade:

Han ska inte utelämna bönen.”

Jag frågade om han kunde gestikulera istället. Han svarade:

Jag hoppas det.”