Krigsdans under ´Îd

Fråga: I en avhandling nämnde du domen för tamburin och dess villkor. Vissa har förstått att det är även tillåtet för män att spela tamburin. Till och med vissa ungdomar som nyligen börjat praktisera har förstått det.

Ibn ´Uthaymîn: Be den som har förstått det ta kontakt med mig så att jag kan upplysa honom.

Fråga: Jag tror inte män och kvinnor beblandas i samband med krigsdans.

Ibn ´Uthaymîn: Krigsdans är harmlös, ty den utförs under ´Îd. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) titta på abessinierna som lekte i moskén.

Fråga: Om krigsdansen består av trumma och flöjt?

Svar: Trumma och flöjt är inte tillåtna, varken under bröllop, ´Îd eller något annan evenemang.

Frågeställare: I somliga sydliga delar dansar de inte krigsdansen utan trumma och flöjt.

Ibn ´Uthaymîn: Det är inte tillåtet. Instrument är i princip förbjudna. Det är endast tillåtet att nyttja det som nämns i Sunnah, nämligen tamburin.

Fråga: Får män spela tamburin under krigsdansen?

Svar: Det är harmlöst eftersom det är ´Îd. Då är underhållning tillåten.