Krigarna som har rätt till allmosa

Fråga: Till allmosans berättigade målgrupper hör den som nämns i Hans (subhânahu wa ta´âlâ) ord:

وَفِي سَبِيلِ اللّهِ

”… och för Allâhs sak…”1

Syftar det bara på krigare eller även kall och annat?

Svar: Endast krigare är åsyftade; frivilliga krigare som inte får lön från staten.

19:60