Krigar hellre mot Ahl-ul-Bid´a än mot hedningar

Ahmad bin Hanbal sade:

Enligt mig är al-Humaydî imam.”

Abû Hâtim sade:

Den stabilaste människan sett till kunskap om Ibn ´Uyaynah är al-Humaydî. Han var Ibn ´Uyaynahs elevers ledare. Han är pålitlig och imam.”

Ibn Râhûyah sade:

Vår tids imamer är ash-Shâfi´î, al-Humaydî och Abû ´Ubayd.”

al-Humaydî sade:

Så länge jag är i Hidjâz, Ahmad i Irak och Ishâq i Khurâsân, kan ingen besegra oss.”

al-Bukhârî sade:

al-Humaydî är imam i hadîth.”

al-Humaydî sade:

Vid Allah! Hellre krigar jag mot dessa som dementerar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîther än mot lika många turkar.”