Krig mot terrorister är kamp

Publicerad: 2011-07-08
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://www.al-nasiha.net/voices.php?action=show&id=5
https://www.youtube.com/watch?v=QQT2Z4EoR54

Fråga: Vi är en grupp säkerhetsmän som har en fråga till er. Vi har fått i uppdrag att avslöja dem som planerar att skaka om säkerheten och göra uppror mot makthavaren. Vi har hört talas om ett domslut som säger att det inte är tillåtet att följa efter och strida mot dessa människor eftersom de strider för Allâhs sak och vill köra ut de otrogna som strider mot muslimerna i andra länder, som i Irak. Vilken är den korrekta åsikten inom detta?

Svar: Må Allâh hjälpa er. Ni är i kamp när ni utför denna handling. Er avsikt är att slå tillbaka lögnens folk och bevara säkerhet, liv, heder och egendom. Ni är i kamp. Må Allâh hjälpa er och belöna er med kämparnas belöning. Likaså lyder ni muslimernas makthavare. Denna handling ni utför är mycket ädel. Tvivla därför inte.

Vad gäller dem som säger att detta är kamp; vilka är de? Har någon av de erkända lärda sagt att detta är kamp? Aldrig! Det är en lögn. Faktum är att handlingen består av att förklara muslimskt blod lovligt att spillas och att göra uppror mot makthavaren. Allt det är olydnad och stora synder och skydd sökes hos Allâh. Det hör alltså inte till kamp. Detta är för Satans sak och inte för Allâhs sak. Detta skadar muslimerna.

Angående att köra ut de otrogna, så är det inte upp till er. Den som kör ut de otrogna är makthavaren. Det är han som ger dem säkerhet och låter dem komma in i landet utav av de fördelar som muslimerna är i behov av. Han kör ut dem när deras tid har gått ut. Profeten (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) sade:

”Kör ut avgudadyrkarna från den Arabiska halvön.”1

Detta tilltal är riktat till makthavarna. Således var det först ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) som körde ut dem. De andra medborgarna gjorde inte det. Den som kör ut de otrogna och för in dem är makthavaren. De har inte kommit hit som soldater. De har kommit för att utföra arbeten inom diplomatin eller företag. Muslimerna har hämtat dem för sitt eget bästa. När de kom in fick de säkerhet och pakt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som dödar en otrogen som har fått en pakt kommer inte att få känna doften av paradiset och dess doft sträcker sig sjuttio år.”2

Detta är ett strävt hot.

Den som säger att det är kamp är antingen kunnig inom villfarelse, om han nu har kunskap, eller också är han riktigt okunnig utan veta vad kamp för Allâhs sak är för något.

1al-Bukhârî (2888) och Muslim (1637).

2al-Bukhârî (3166).