Krig mot Khawâridj är ett måste

Fråga: I en hadîth säger profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Längta inte efter sammandrabbning med fienden.”

medan han i denna hadîth säger:

”Om jag råkar på dem så skall jag döda dem. Den som råkar på dem får döda dem.”

Är det tillsynes inte motsägelsefullt?

Svar: Nej. Den första hadîthen syftar ju på att man inte skall längta efter att få drabba samman med fienden. Men människor som gör uppror mot muslimerna, Takfîr på dem, vill utrota dem och följaktligen börjar bekriga dem måste man kriga mot. Det är ett måste att kriga mot dem. Däri finns en väldig belöning för den som dödar dem och tar sig an att döda dem.