Krig mot Ahl-ul-Bid´a

Fråga: Får vi bekriga vissa muslimska Ahl-ul-Bid´a direkt eller måste vi debattera med dem med kunskap och religion och härda med det?

Svar: Ingen har sagt att innovatörerna skall bekrigas. De skall inte bekrigas så länge de praktiserar innovationer och inte lämnar religionen. Sanningen skall klargöras för dem; de skall kallas till Allâhs religion och krävas på att lämna innovationerna.