Krig eller fred?

publicerad
05.09.2011

Författare: Imâm Ismâ´îl bin Kathîr ad-Dimashqî
Källa:  Tafsîr al-Qur’ân al-´Adhîm (2/425)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

”Men visar de sig villiga att sluta fred, var då själv beredd till det och lita till Allâh; Han är Den som hör allt, vet allt.”1

Mudjâhid sade:

”Den här versen uppenbarades i samband med Quraydhah.”

Denna åsikt är dock anmärkningsvärd, ty hela sammanhanget berör slaget vid Badr. Ibn ´Abbâs, Mudjâhid, Zayd bin Aslam, ´Atâ’ al-Khurâsânî, ´Ikrimah, al-Hasan och Qatâdah sade:

”Den här versen är avskaffad med Svärdets vers i kapitlet ”al-Barâ’”.”

Även detta är anmärkningsvärt, ty den versen beordrar krig om man förmår att kriga mot dem. Skulle fienden däremot vara för stark, så är det tillåtet att ha fred med dem. Det bevisar denna ädla vers. Likaså slöt profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fred med de otrogna vid Hudaybiyah. Så det finns varken någon motsättning, avskaffning eller specificering – och Allâh vet bättre

1 8:61