Kravet för att testamentera mer än 1/3

Fråga: En kvinna saknar make och barn. Hon har dock en broder och farbröder. Får hon testamentera bort hela sin egendom till fattiga och behövande?

Svar: Det får hon göra om arvingarna går med på det. Om hennes arvingar, i detta fall hennes broder och inte hennes farbröder, går med på det så är det okej. Om han inte går med på det får han förhindra att hon testamenterar bort mer än en tredjedel. Det är inte tillåtet att testamentera mer än en tredjedel utan arvingarnas tillstånd.